SIGURNOST PLAĆANJA

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

* * * * Sigurnost plaćanja kreditnim karticama
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem
interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom
podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom
njihovog prenosa.Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen
pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.
WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN),
koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.
Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa
i Mastercard pravilima.
Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

* * * * Creditcard purchase security statement
Confidentiality of your information is protected and secured by using TLS encryption. Pages for web
payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL
encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer.
This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication
between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa.
Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private
network (VPN) which is also protected from unauthorized access.
Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider.
Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prodajno mjesto mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim
akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem svojih ličnih podataka na korištenje trećim osobama.

* * * * Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka
Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne
podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o
načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih
podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za
marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

* * * * Personal data gathering and protection statement
We are committed to provide service of protection of our customer's personal data in a way that we
collect only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our obligations.
We also inform our customers about the way we collect information and regularly give customers an
option about how their information will be used, including the possibility to decide whether their name
should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.
All user information are strictly guarded and are available only to the employees who need those
information for completing the job.
All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality
protection.

USLOVI KUPOVINE

Na stranicama trebaju biti istaknuti načini i uslovi plaćanja, te tačan opis načina i roka isporuke
proizvoda ili pružanja usluge, kao i mogućnost povrata novca u slučaju reklamacija proizvoda ili
otkazivanja korištenja usluga.

* * * * Primjer uslova za prodaju roba i usluga - BiH
Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su
ponuđeni na ovim stranicama. KOMPANIJA.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu
upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je Werkstatt d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje
je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatk e i
pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u eurima.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:Mastercard,
Maestro ili Visa.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom
preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod
dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi
oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac
ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se
poslala zamjenska pošiljka.
Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava
online transakcija.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije
odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje
manipulacije i isporuke robe.
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati obavijest
isključivo u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje (download) i
uputstva. Nakon prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može odmah pristupiti
preuzimanju proizvoda.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda
navedenom na www.Werkstatt.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati
stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača
(preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje
zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu
sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih
problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će
ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane
kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su
uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan
kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira
što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana.
Izdavač je Werkstatt d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio
difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

UOPŠTE

Werkstatt d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na
korištenje Werkstatt.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka
prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža Werkstatt.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći
računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Werkstatt d.o.o. nije odgovorna za troškove
telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam Werkstatt d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Werkstatt d.o.o. ne može
garantovati da će usluge na Werkstatt.ba odgovarati Vašim potrebama. Werkstatt d.o.o. takođe ne
može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite
našem Kontakt centru ili na e-mail info@werkstatt.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.